play cross pause mindstrength play-circle quote-marks facebook linkedin twitter menu kindness appreciation awareness focus instagram right left plus reload down tick heart asterix
language selection

Surf the Urge!

Schrijft op (of bedenk) welke dingen je doet als je iets onprettigs voelt. Wat doe je om jezelf af te leiden? Eten, drinken, TV/YouTube, en vooral ook onze telefoon zijn vaak de ‘to go to’ dingen die we doen als iets onprettig voelt en als we dat niet willen.

Probeer het te herkennen en elke keer als je je telefoon zonder reden oppakt, of ‘zomaar’ naar de koekjes/chips of iets graait, probeer het NIET te doen.

En dan heel bewust voelen wat het met je doet om het niet te doen, en hoe lang die neiging om het toch te doen bij je blijft (en hoe vaak het terug komt). Voel je lichaam, zie je gedachten, voel de emoties. Hoe voelt het om ‘in te geven’ als dat gebeurt? Hoe voelt het om je niet naar de neiging te gedragen?