play cross pause mindstrength play-circle quote-marks facebook linkedin twitter menu kindness appreciation awareness focus instagram right left plus reload down tick heart asterix
language selection

Meditation

Maandag Meditatie – compassie voor anderen

In deze meditatie bouwen we compassie op voor de mensen om ons heen. Mensen die we kennen en dichtbij ons staan, maar ook alle mensen die we tegenkomen op een dag die we niet kennen. Om op deze manier naar mensen te kijken bouwt rust, vertrouwen, en tevredenheid op.